Vi översätter i både normal takt och i expressfart

Vanlig översättning: 1 SEK exkl. moms / ord

Expressfart översättning: 1'000 SEK exkl. moms (max 1 A4)

Löpande översättning: Maila oss för en offert!

Korrekturläsning

Vi erbjuder även oss att korrekturläsa er text för att identifiera:
-stavfel
-grammatiska fel
-konsekvent stavning

Pris korrekturläsning: 0,60 SEK exkl. moms /ord

Hur fort går det?

-Med expressfart tar det max. 2h från att du skickat ditt mail och fått en bekräftelse på att mailet är mottaget.

-En översättning i normalfart tar från 12-24h beroende på textens storlek.

Behöver ni hjälp med nånting annat?

Skicka ett mail eller ring så återkommer vi med en offert.